ΑΜΣΤΕΛ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2023 | AMSTEL Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ:
ΖΩ ΣΤΗΝ
Ελλάδα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛHΡΗ ΚΑΙ EΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓEΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ EΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣIΑ.

YΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ COOKIES ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES.

amstel_logo

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΑΜΣΤΕΛ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2023». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.amstel.gr/easter2023 (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

  2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

  3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπό της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
    

  4. Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:

   - Από άτομα κάτω των 18 ετών,
   - Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
   - Πριν και κατά την οδήγηση,
   - Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

  5. Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).


 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.


 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

  1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 03/04/2023 και ώρα 09:00 έως τις 15/05/2023 και ώρα 23:59, σε 300 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.amstel.gr/easter2023 ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.

  3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 πολυσυσκευασίας (multi-pack) κουτιού μπύρας υπό τα σήματα AMSTEL 330ml ή AMSTEL 500ml ή AMSTEL FREE 330ml ή AMSTEL FREE LEMON 330ml ή AMSTEL RADLER 330ml ή 4 κουτιών μπύρας υπό τα σήματα AMSTEL 330ml ή AMSTEL 500ml ή AMSTEL FREE 330ml ή AMSTEL FREE LEMON 330ml ή AMSTEL RADLER 330ml από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).

  2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

  3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

  5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):

  1. Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 03/04/2023 έως τις 15/05/2023 στα 300 συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 20 MINI ΨΥΓΕΙΑ & 30 ECHO DOT 4th GENERATION. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία από το κατάστημα.

  2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.


 

 1. Παραλαβή Δώρων :

  1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  2. Οι νικητές κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή, ήτοι την εταιρία Dyas Evan, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Κερασιάς, αρ 37, με ΑΦΜ 095737505 (εφεξής «Προμηθευτής»), καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan στο 210.60.10.168, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 30.06.2023, θα δίνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην συνέχεια, θα αποστέλλεται courier που θα παραλαμβάνει το τυχερό κουπόνι (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τoν Προμηθευτή) και αφού ο Προμηθευτής λάβει το κουπόνι ως αποδεικτικό, θα καλεί τηλεφωνικά τον νικητή για να διευθετηθεί η αποστολή του δώρου του μέσω courier στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται υπό 2 ανωτέρω

  3. Ο Προμηθευτής δικαιούται να εξακριβώσει για λογαριασμό της Διοργανώτριας με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων.

  4. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.


 

 1. Ευθύνη:

  1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή.

  3. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

  4. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.amstel.gr/easter2023 ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  6. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

  7. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

  8. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.\

  10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.


 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

  1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: απόδοσης των Δώρων, για προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία.

  3. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω του Προμηθευτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

  4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται.

  5. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.


 

 1. Λοιποί όροι:

  1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

  3. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

  5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

  6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

  7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

  8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

    

   Παράρτημα Α

   Καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια:

   A/A

   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

   ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

   ΠΟΛΗ

   ΠΕΡΙΟΧΗ

   1

   YES STORES GOUNARI OE

   YES STORES

   ΓΛΥΦΑΔΑ

   ΓΛΥΦΑΔΑ

   2

   YES STORES PAPADA OE

   YES STORES

   ΑΘΗΝΑ

   ΑΘΗΝΑ

   3

   YES STORES PATISION OE

   YES STORES

   ΑΘΗΝΑ

   ΑΘΗΝΑ

   4

   ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   5

   ΣΤΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   6

   ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ ΣΤ.-ΖΑΧΟΣ Ν. ΟΕ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   7

   ΖΑΧΟΣ Ν.-ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Γ. ΟΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   8

   ΥΕΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΟΕ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   9

   YES ANTIGONIDON OE 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   10

   ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   11

   ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   12

   ΤΟΥΤΟΥΝΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   13

   BENEFIT TRADE O.E 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   14

   ΑΝΔ.ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ-ΣΤ.ΚΥΡΙΜΚΥΡΙΔΗΣ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   15

   YES KONSTANTINOPOLEOS OE 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   16

   KAPΔOΠOYΛOΣ N - MANABHΣ I OE 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   17

   TPENTZIΔHΣ AΛEΞANΔPOΣ YΠOKATAΣTHMA 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   18

   ΓIOYBANOYΔHΣ AΘAN. ΔHMHTPIOΣ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   19

   ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΡΕΤΖΙΚΙ

   20

   PROFIT TRADE OE 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   21

   YES STORES ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   22

   YES STORES ΥΔΡΑΣ ΟΕ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   23

   YES ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ Ο.Ε. 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   24

   GTS MARKETS O.E. 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   25

   ΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   26

   YES STORES KARAOLI OE 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   27

   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ι.Κ.Ε. 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   28

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε.

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   29

   YES STORES PERRAIBOU O.E.

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   30

   ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   31

   ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   32

   YES M ALEKSANDROU O E 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   33

   ΖΑΧΟΣ Ν.-ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Γ. ΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   34

   YES I DRAGOUMI ΟΕ 

   YES STORES

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   35

   TWENTY FOUR SHOPEN Α.Ε.

   24SHOPEN

   Ζωγράφου

   Αττική

   36

   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΤΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   24SHOPEN

   Νίκαια

   Αττική

   37

   ΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

   24SHOPEN

   Νίκαια

   Αττική

   38

   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΤΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   24SHOPEN

   Δραπετσώνα

   Αττική

   39

   TWENTY FOUR SHOPEN Α.Ε.

   24SHOPEN

   Νέο Ψυχικό

   Αττική

   40

   TWENTY FOUR SHOPEN Α.Ε.

   24SHOPEN

   Βριλήσια

   Αττική

   41

   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΟΥΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   42

   ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Α. ΖΕΓΟΣ Σ. Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   43

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   44

   ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ Ι. ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ Β. Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   45

   Λ. ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   46

   ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   47

   ΚΡΑΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   48

   ΚΑΡΑΜΑΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   49

   ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   50

   Σ.ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Θ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   51

   ΣΟΥΒΑΤΖΗ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   52

   Δ.ΜΙΞΙΟΣ-Κ.ΚΑΠΙ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   53

   ΜΠΕΛΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   54

   ΑΛΙΚΗ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   55

   ΔΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜ.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   56

   ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   57

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΠΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   58

   ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   59

   GNC ΨΙΛΙΚΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   60

   ΠΑΝΟΥ Ε.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Π. Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   61

   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   62

   ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΗΛΙΑΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   63

   ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΣΤΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   64

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΣΥΡΟΣ

   ΣΥΡΟΣ

   65

   ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ- ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   66

   ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   67

   ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΙΔΗ Ο.Ε. (4all)

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   68

   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   69

   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Χ.- ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   70

   ΓΚΡΑΜΟ Ν. ΕΛΕΝΗ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   71

   SIRA OIL Α.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   72

   ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΚΕ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   73

   ΧΡΩΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   74

   ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

   4ALL

   ΣΥΡΟΣ

   ΣΥΡΟΣ

   75

   ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   76

   ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   77

   Α.ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   78

   ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ O.E.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   79

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   80

   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   81

   ΜΠΑΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   82

   ΠΑΣΑΤΑΣ ΠΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   83

   ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΣΑΒ. ΙΓΙΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   84

   ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   85

   ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   86

   Μ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ-Θ. ΑΝΘΙΔΗΣ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   87

   ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΜΥΡΟΦΟΡΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   88

   ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   89

   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   90

   ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡ. ΒΕΡΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   91

   ΤΟΖΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΗΜΑΘΙΑΣ

   ΗΜΑΘΙΑΣ

   92

   ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΚ. ΤΑΤΙΑΝΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   93

   ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ – ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   94

   ΔΙΤΣΙΡΑΠΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   95

   ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   96

   Κ.Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   97

   Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   98

   ΧΡΩΜΑΤΙΔΗΣ Α. – ΧΡΩΜΑΤΙΔΗ Ν. Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   99

   ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι. – ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ Α. Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   100

   EFREMIOS Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   101

   Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ–Α.ΜΙΧΑΛΗΤΣΟΥ ΟΕ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   102

   ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤ. ΛΙΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ

   4ALL

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   103

   M C ΨΙΛΙΚΑ ΚΑΦΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΕ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   104

   ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΧΑΡΩΦ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   105

   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ. ΕΙΔΩΝ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   106

   ΔΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   107

   EPOS Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   108

   Δ.ΜΙΞΙΟΣ-Κ.ΚΑΠΙ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   109

   ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   110

   KOMISHA ROMIR ΤΟΥ STAVRI

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   111

   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   112

   ΙΑΤΡΙΔΗΣ Α. ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   113

   ΠΑΣΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   114

   Α. ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   115

   ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   116

   ΤΕΡΖΑΝΙΔΟΥ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   117

   FRIENDS Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   118

   ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΡΚΕΤ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   119

   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   120

   ΙΩΑΝΝ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΟΕ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   121

   ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   122

   ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΣΥΡΟΣ

   ΣΥΡΟΣ

   123

   ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   124

   ΛΑΖΟΥΛΑΣ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   125

   ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ Χ. ΚΑΡ. Ε. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Ι ΟΕ

   4ALL

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   126

   D.S. GOLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   127

   ΧΑΠΙ ΛΑΙΦ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   128

   ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   129

   ΑΘΑΝ. Α. ΛΥΡ. Μ. ΚΑΣΙΔ. Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   130

   LEVE Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   131

   ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   132

   GS-RTH ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   133

   Γ. ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

   4ALL

   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

   134

   STATUS 3 Ι.Κ.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   135

   ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   136

   L.D.K. Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   137

   Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   138

   ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   139

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΣΙΡΑΠΗΣ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   140

   ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ Ν.ΚΟΣΜΟΥ ΟΕ

   4ALL

   ΑΘΗΝΑ

   ΑΘΗΝΑ

   141

   ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ ΣΑΒ. ΙΓΙΑ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   142

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Μ Ο.Ε.

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   143

   ΜΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

   4ALL

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

   144

   ΜΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

   4ALL

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

   145

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   146

   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

   Smile Kiosk

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   147

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   148

   ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   Smile Kiosk

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

   149

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   150

   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

   Smile Kiosk

   ΧΑΙΔΑΡΙ

   ΧΑΙΔΑΡΙ

   151

   ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   152

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   153

   ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   154

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   155

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   156

   ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝ-ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   157

   ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   158

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

   159

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   160

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

   Smile Kiosk

   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

   161

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

   162

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Α.&Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   163

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

   164

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΗΒΩΝ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   165

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   166

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   167

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   168

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   169

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

   170

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

   171

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

   172

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   173

   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   174

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   175

   SMILE KIOSK ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   176

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΣΩΡΡΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΜΑΡΟΥΣΙ

   ΜΑΡΟΥΣΙ

   177

   Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΦΙΛΟΘΕΗ

   ΦΙΛΟΘΕΗ

   178

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   179

   SMILE KIOSK ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   180

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΘΗΝΑ

   ΑΘΗΝΑ

   181

   SMILE KIOSK ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

   182

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΑΘΗΝΑ

   ΑΘΗΝΑ

   183

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   184

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ O.Ε.

   Smile Kiosk

   ΚΗΦΙΣΙΑ

   ΚΗΦΙΣΙΑ

   185

   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΟΕ

   Smile Kiosk

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   186

   ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Ο.Ε.

   Smile Kiosk

   ΝΙΚΑΙΑ

   ΝΙΚΑΙΑ

   187

   ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   188

   ΝΟΥΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   189

   ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   190

   ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   191

   ΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   192

   ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   193

   ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛ.-ΛΑΣΠΑ ΒΑΣ. Ο.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   194

   ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε - ΚΡΑΝΗΣ Γ. ΟΕ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   195

   ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ Ο.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   196

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Σ.& Σ. ΙΚΕ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   197

   ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.& ΣΙΑ. ΕΕ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   198

   ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ Π.& ΣΙΑ ΟΕ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   199

   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   200

   ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   201

   ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   202

   ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   203

   ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   204

   ΜΠΟΥΝΤΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   205

   ΚΑΡΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   206

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   207

   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   208

   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣ. & ΙΩΑΝ. Ε.Π.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   209

   ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   210

   ΑΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΗΣΙΟΥ Ο.Ε.

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   211

   ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   212

   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   213

   ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   214

   ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   215

   ΓΙΩΤΑ ΑΝΝΑ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   216

   ΣΙΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

   COOP

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   217

   ALL DAY STORE E.E.

   KIOSKYS

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   218

   ACROPOL KIOSKYS E.E.

   KIOSKYS

   ΑΚΡΟΠΟΛΗ

   ΑΚΡΟΠΟΛΗ

   219

   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ

   KIOSKYS

   ΑΛΙΜΟΣ 1

   ΑΛΙΜΟΣ 1

   220

   ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΙΟΣΚ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΑΜΦΙΘΕΑΣ

   ΑΜΦΙΘΕΑΣ

   221

   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

   KIOSKYS

   ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

   ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

   222

   ΖΥΚΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΒΥΡΩΝΑΣ 1

   ΒΥΡΩΝΑΣ 1

   223

   ΑΛΕΥΡΑΣ Π ΔΟΥΚΑΚΗΣ Α ΟΕ

   KIOSKYS

   ΒΥΡΩΝΑΣ 2

   ΒΥΡΩΝΑΣ 2

   224

   KIOSKY'S ΓΑΛΑΤΣΙ

   KIOSKYS

   ΓΑΛΑΤΣΙ

   ΓΑΛΑΤΣΙ

   225

   DEKO Ι.Κ.Ε

   KIOSKYS

   ΓΕΡΑΚΑ

   ΓΕΡΑΚΑ

   226

   ΝΙΚΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

   KIOSKYS

   ΓΚΥΖΗ

   ΓΚΥΖΗ

   227

   WONDERFUL MINDS MON. IKE

   KIOSKYS

   ΓΛΥΦΑΔΑ

   ΓΛΥΦΑΔΑ

   228

   ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΓΛΥΦΑΔΑ 2

   ΓΛΥΦΑΔΑ 2

   229

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

   KIOSKYS

   ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3

   ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3

   230

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ

   KIOSKYS

   ΔΡΑΜΑ

   ΔΡΑΜΑ

   231

   ΜΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   KIOSKYS

   ΕΞΑΡΧΕΙΑ

   ΕΞΑΡΧΕΙΑ

   232

   COFFEE SHOP E.E

   KIOSKYS

   ΖΩΓΡΑΦΟΥ

   ΖΩΓΡΑΦΟΥ

   233

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΛΙΟΥΠΟΛΗ 2

   ΛΙΟΥΠΟΛΗ 2

   234

   ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   KIOSKYS

   ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

   ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

   235

   ΚΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΚΑΣ

   KIOSKYS

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

   236

   STU E.E

   KIOSKYS

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3

   237

   KIOSKY'S ΔΕΛΦΩΝ ΙΚΕ

   KIOSKYS

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4

   238

   ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   KIOSKYS

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5

   239

   ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

   KIOSKYS

   ΙΛΙΟΝ

   ΙΛΙΟΝ

   240

   ΜΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΚΑΛΛΙΘΕΑ

   ΚΑΛΛΙΘΕΑ

   241

   ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ

   KIOSKYS

   ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

   ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

   242

   DALIPAJ KRISTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

   KIOSKYS

   ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

   ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

   243

   SALA L. - SALA M. & ΣΙΑ Ε.Ε.

   KIOSKYS

   ΚΥΨΕΛΗ

   ΚΥΨΕΛΗ

   244

   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   KIOSKYS

   ΛΑΜΙΑ

   ΛΑΜΙΑ

   245

   ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   KIOSKYS

   ΛΑΡΙΣΑ

   ΛΑΡΙΣΑ

   246

   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ΚΕΛΕΦΙΝΑ ΙΚΕ )

   KIOSKYS

   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   247

   MVB O.E.

   KIOSKYS

   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

   248

   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

   KIOSKYS

   ΜΑΡΟΥΣΙ

   ΜΑΡΟΥΣΙ

   249

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

   KIOSKYS

   ΜΕΛΙΣΣΙΑ

   ΜΕΛΙΣΣΙΑ

   250

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Ο.Ε.

   KIOSKYS

   ΜΕΝΙΔΙ

   ΜΕΝΙΔΙ

   251

   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

   KIOSKYS

   ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

   ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

   252

   ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

   253

   ΧΑΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   KIOSKYS

   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   254

   ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

   KIOSKYS

   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2

   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2

   255

   SHAKA ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   KIOSKYS

   ΝEΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   ΝEΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   256

   VELKANI VLADIMIR

   KIOSKYS

   Π. ΦΑΛΗΡΟ

   Π. ΦΑΛΗΡΟ

   257

   ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΥΠΟΚ.

   KIOSKYS

   ΠΑΓΚΡΑΤΙ

   ΠΑΓΚΡΑΤΙ

   258

   ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   KIOSKYS

   ΠΑΛΛΗΝΗ

   ΠΑΛΛΗΝΗ

   259

   ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ο.Ε.

   KIOSKYS

   ΠΑΝΟΡΜΟΥ

   ΠΑΝΟΡΜΟΥ

   260

   SALA LEFTERI & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   KIOSKYS

   ΠΑΤΗΣΙΩΝ

   ΠΑΤΗΣΙΩΝ

   261

   ΑΧΑΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΙΚΕ

   KIOSKYS

   ΠΑΤΡΑΣ

   ΠΑΤΡΑΣ

   262

   ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΑΘΑ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

   KIOSKYS

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

   263

   GKA STORES Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3

   264

   ΚΟΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

   KIOSKYS

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

   265

   ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

   KIOSKYS

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2

   266

   ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   KIOSKYS

   ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

   ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

   267

   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑ Ε Ε

   KIOSKYS

   ΠΥΡΓΟΣ

   ΠΥΡΓΟΣ

   268

   ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΝΑ

   KIOSKYS

   ΣΥΡΟΣ

   ΣΥΡΟΣ

   269

   CACAJ LEFTER ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

   KIOSKYS

   ΣΕΠΟΛΙΑ

   ΣΕΠΟΛΙΑ

   270

   ALLSMART CORNER O.E.

   KIOSKYS

   ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

   ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

   271

   INKAT A.E.

   KIOSKYS

   ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

   ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

   272

   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

   KIOSKYS

   ΧΟΛΑΡΓΟΣ

   ΧΟΛΑΡΓΟΣ